Een advies!

Een advies!350X250

Een advies!

Iedereen is zich bewust van het belang van maskers, desinfecterende producten en dergelijke producten in het kader van het tegengaan van de Covid-19 epidemie die voor chaos heeft gezorgd over de hele wereld. Zeker wegens de spoedeisende aard van de situatie dienen deze producten zo snel mogelijk te worden geleverd. Het is onze sociale verantwoordelijkheid om u te informeren over dit leveringsstadium en de problemen die kunnen optreden.

Zowel onze consultants als onze juristen hebben ervaring opgedaan in dit gebied. U kunt in dit kader problemen ervaren bij 2 groepen, namelijk mensen die willen profiteren van de crisis en fraudeurs.

De eerste groep heeft voordeel bij de spoedeisende aard van de situatie en gebruikt dit om u te manipuleren met de gedachte dat ‘alle winst bovenop de afgesproken prijs mooi is meegenomen’. Er wordt een voorovereenkomst afgesloten en u wordt beloofd dat u alle benodigdheden zal krijgen voor de prijs die is afgesproken. U vertrouwt hierop en  maakt uw verkoopplannen. De overige bronnen waar u de producten kunt afhalen zet u even stil en u gaat wachten. De producent of leverancier treedt vervolgens in ‘profijt’ modus en deelt u mee dat er problemen zijn ontstaan en dat hij zelf ook verlies lijdt etc. Daarna geeft hij aan dat de prijs per eenheid product en de leveringskosten dienen te worden bijgewerkt. Op deze manier wordt u genoodzaakt om akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden, omdat u al uw plannen heeft gemaakt op grond van deze afspraken en geen tijd wil verliezen om een nieuwe bron te zoeken.

Fraudeurs daarentegen zetten de prijs per eenheid in tegen u. Zij beloven zodanige prijzen dat u wel het risico wil nemen. Uiteindelijk krijgt u óf helemaal niets óf producten die foutief zijn en niet aan de standaarden voldoen.

Een bedrijf met een goed verleden zal haar toekomst niet in gevaar willen brengen. Daarom wordt u geadviseerd om zaken te doen met bedrijven die referenties hebben en te werken op basis van contracten. Zeker als u zaken wil doen met bedrijven in het buitenland zal een tussenpersoon die zich in uw land bevindt een extra waarborg bieden, omdat u op zijn minst beiden bent gebonden aan hetzelfde rechtssysteem.