Bedrijfsoprichting Consultancy

Bedrijfsoprichting Consultancy350X250

Bedrijfsoprichting Consultancy

Wilt u een bedrijf opzetten in België?

Zoekt u iemand die de bedrijfsoprichting of bureaucratische zaken kan afhandelen?

Heeft u hulp nodig bij het vinden van een adres en personeel voor uw bedrijf?

Heeft u behoefte aan specialistische hulp bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor de eigenaren van het op te richten bedrijf of de managers?

Wilt u uw bedrijf in België in conformiteit brengen met de wetgeving, regelgeving en procesregels?

Wilt u uw bedrijf in België professionaliseren?

Heeft u behoefte aan specialistische kennis en assistentie bij de oprichting van een boekhoudings-, juridische, marketing en management afdeling en de keuze voor personeel?

DemirAslan Consulting biedt diensten aan op het gebied van ‘bedrijfsoprichting in België’ en veel meer.

Wij geven met trots aan dat wij vanuit een centraal punt meerdere diensten aanbieden, zoals de bedrijfsoprichting, het gereedmaken van de activiteiten van het bedrijf, de keuze voor personeel en de verkrijging van werk- en verblijfsvergunningen in het kader van de bedrijfsoprichting en garanderen daarbij het simpelst mogelijke bedrijfsoprichting proces.

 

Stadia Van De Bedrijfsoprichting

Preliminair gesprek; de sector van het bedrijf, het kapitaal, doelen e.d. gegevens worden verkregen en geanalyseerd

Preliminair consult; er wordt informatie gegeven over het type bedrijf, Belgische vergunningen, schatting van de duur van de bedrijfsoprichting en de nodige kosten

De opdracht tot de bedrijfsoprichting wordt aangenomen

Opstelling van hoofdrapporten; er wordt informatie gegeven over de stappen die moeten worden gezet voor de bedrijfsoprichting en de details worden schriftelijk en mondeling overgedragen. Tevens worden gebieden voor het hoofdkantoor geadviseerd

Een laatste bevestiging van de klant wordt verkregen

De nodige officiële aanvragen worden ingediend en opgevolgd

De oprichtingsakte en notariële handelingen, het bedrijfsnummer en belastingnummer (TVA) etc. worden verkregen, waarna de boekhouding wordt voorbereid en de documenten voor ondertekening worden gereed gemaakt

De bedrijfsoprichting wordt voltooid

Op uw verzoek:

-Consultancy diensten bij de notariële handelingen en overige bureaucratische processen en visum handelingen

-Specialistische hulp en consultancy diensten met betrekking tot professionalisering, de keuze voor en opleiding van personeel, verzekeringshandelingen, boekhouding en dergelijke zaken

-Handelingen betreffende de huur of aankoop van het hoofdkantoor of de opslagplaats