Consultancy Op Het Gebied Van Professionalisering

Consultancy Op Het Gebied Van Professionalisering350X250

Consultancy Op Het Gebied Van Professionalisering

Het is niet juist om te generaliseren dat bedrijven nog steeds de structuur die zij in het begin hadden in hun ondernemingsplan hanteren. Veel bedrijven ondervinden zelfs problemen wegens zwaardere concurrentievoorwaarden, ongecontroleerde groei, aanpassing aan de actuele wetgeving en overige factoren en herzien dan ook hun plannen. Uit eigen ervaring kunnen wij zeggen dat deze plannen enkel zien op de korte termijn en niet verder reiken dan het hoofd dagelijks boven water te houden.

Bedrijven die in de sector een bepaalde drempel zijn gepasseerd -in dit kader willen we benadrukken dat de professionalisering een must is voor elk bedrijf en niet enkel voor bedrijven met ontoereikende kennis of winstbelang- dienen in belangrijke mate over te gaan op het systeem dat professionalisering wordt genoemd.

Professionalisering drukt zich uit in een structuur waarin de plannen van elk stadium, een takenverdeling conform de planning en de grenzen van bevoegdheden duidelijk worden vastgesteld, onafhankelijk van individuelen. Belangrijker nog is de vertrouwens identiteit. De vertrouwensbron drukt zich uit in aanpassing aan internationaal aanvaarde criteria. Deze integratie houdt ook in dat de deuren in zowel binnenlandse als buitenlandse markten altijd voor u open zullen staan.

Onze professionele ervaring op dit gebied alsmede onze zakelijke relaties, die zijn gebaseerd op jarenlange opvolging, analyses en adviezen, delen wij op heldere wijze met ondernemers in onze omgeving in de vorderende stadia. Gelet op de resultaten die wij hebben gezien met de lange uren die wij hebben gemaakt met familiebedrijven die innovatieve stappen willen zetten om te groeien en MKB’ers kunnen wij met trots zeggen dat wij een competent team hebben op het gebied van consultancy voor professionalisering.