Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı350X250

Kurumsallaşma Danışmanlığı

İşletmelerin başlangıçta iş planı ile belirlenen bir yapı ile yola çıktıkları şeklinde bir genelleme yapmak doğru olmaz. Hatta birçok işletme, faaliyet gösterdikleri alanlarda ağırlaşan rekabet şartları, kontrolsüz büyüme, güncel yasa ve mevzuatlara karşı adaptasyon sorunları ve başka etkenler dolayısıyla yaşadıkları sorunlar neticesinde bu planlamaları gündemlerine almaktalar. Ve tecrübelerimize binaen söyleyebiliriz ki bu planlamalar kısa vadeli ve tabiri caizse günü kurtarma odaklı olmaktan öteye de geçmemektedir.

Sektörlerinde belirli bir eşiği aşmış işletmelerin-ki tam bu noktada parantez açmak istiyoruz; kurumsallaşma her işletme için olmazsa olmazdır diye bir genelleme yapmak, altında bilgisizlik ya da kar amaçlı art niyet aranması gereken bir durum olarak görülmelidir- kurumsallaşma terimi ile ifade edilen sisteme geçiş yapmaları önemli ölçüde zaruret arz etmektedir.

Kurumsallık; bireylerden bağımsız olarak, her aşamanın planlandığı, planlara uygun olarak görev dağılımlarının yapıldığı ve yetki sınırlarının net olarak belirlendiği bir yapıdır. Daha da önemlisi güven kimliğidir. Güvenin kaynağı da uluslar arası kabul görmüş kriterlere uyum sağlanmasıdır. Bu uyumun sağladığı güven iç ve dış piyasalarda kapıların her zaman size açık olması demektir.

Biz bu alandaki tecrübemizi profesyonel iş ilişkileriyle beraber yakın çevremizdeki işletme sahipleriyle, yıllara dayalı olarak süregelen ve talebe müteakip analiz-tavsiye şeklinde ilerleyen süreçlerle temellendirdiğimizi açıklıkla ifade etmekteyiz. Büyüme odaklı inovatif adımlar atmak isteyen aile şirketleri ve küçük-orta ölçekli işletmelerle yaptığımız uzun mesailer ve aldığımız sonuçlara bağlı olarak, bugün, kurumsallaşma danışmanlığı alanında yetkin bir kadroya sahip olduğumuzu söyleyebiliyoruz.