Pazar Araştırması

Pazar Araştırması350X250

Pazar Araştırması

Pazar araştırması; hedef pazarın veya pazarların belirlenmesi, potansiyel müşteriler ve rekabet ortamı hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için yapılan çalışmalar ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi sürecidir.

Hali hazırda üretim yapan bir işletmesinizdir ve ürettiğiniz mallar için en uygun pazarı arıyorsunuzdur!

Sektörüz bellidir, ürün portföyünüz de bellidir ama değişime-gelişime-güncellenmeye açıksınızdır ve ürünlerinizde yapabileceğiniz değişiklik ölçüsünde uygun pazarlar arıyorsunuzdur!

Yatırım planlarınız vardır. ‘Kar’ amaçlı bir yatırım için öncelikle uygun pazarlar keşfedip, talepleri tespit ettikten sonra ürün yelpazenizi belirlemek metoduyla hareket etmek istiyorsunuzdur!

Batı Avrupa pazarında ki ihracat satışlarınızda düşüş gözlemliyor ve bu düşüşün sebeplerini öğrenerek gerekli müdahalelerde bulunmanız gerekiyordur!

Şirketimiz, bu ve benzer ihtiyaçlar içersindeki kurum, kuruluş ve işletmelere Belçika, Hollanda ve Almanya ülkeleri için pazar araştırması sürecinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu hizmet alanımızda, genel kabul görmüş ifadeleriyle birincil pazar araştırması ve ikincil pazar araştırması yöntemlerini kullanarak çalışmaktayız.

Pazar araştırması hizmetimiz, talebinizi analiz etmek ve Batı Avrupa piyasasına hakim olmamız dolayısıyla gerekli önerileri onayınıza sunmamızla başlamaktadır. Beklentinize ve şartlara binaen, satış ortaklıkları kurma, dağıtıcılarla anlaşma ya da direkt olarak son satıcıya ulaşma hedefini belirledikten sonra bu hedeflere göre özelleşmiş planlamaları gerçekleştiriyoruz. Bu planlamalar, değişkenlik göstermekle birlikte, güncel(ihtiyaca bağlı olarak uzun vadeli) istatistiklerin ve sektör rehber analizlerinin toplanması, dağıtıcı firmalarla birebir görüşmeler, tüketici kitle odaklı çalışmaların derlenmesi, aktif saha araştırmaları(anket vb), risk analizleri, fuar çalışmaları, Avrupa Birliği’nin farklı ticari ve sosyal komisyonlarının resmi raporlarının elde edilerek değerlendirilmesi, uygulamaları gibi daha bir çok yöntemi içermektedir.

Raporlarımızı anlaşılır bir dille hazırlıyor, akıcılığı sağlamak için uygun görsel ve grafiklerle destekliyor, kaynaklarımızı sizinle paylaşıyoruz. Ayrıca elde ettiğimiz veriler üzerine uzmanlarımız tarafından yapılan yorumlara da raporlarımızda mutlaka yer veriyoruz.