Neden Belçika?

Neden Belçika?350X250

Neden Belçika?

Yabancı sermayenin Belçika’yı seçmesindeki en önemli nedenlerin birkaçından bahsetmek istiyoruz bu yazimizda;

-Ülkenin coğrafi konumu nedeniyle büyük pazarların ortasında yer alması listenin başında gelmektedir.

-Ülkenin yaygın ulaştırma altyapısının ve özellikle, otoyolları, demiryolları ve iç su yolları ağının çok gelişmiş bulunması; gelişmiş limanları ve hava ulaşımı imkanları ülkenin, Avrupa’nin önemli ticaret merkezlerinden biri olmasını sağlamaktadır.

-Belçika, oldukça gelişmiş bir hizmet sektörüne sahiptir. Başta Brüksel bölgesi olmak üzere Belçika, AB kurumları ile bağlantılı birçok ticari, hukuki, mali danışmanlık hizmet sağlayıcılarına ev sahipliği yapmaktadır. Birçok firma, AB kurumlarına ve diğer AB ülkelerine yakın olmak amacıyla, Belçika’da ofis açmaktadır. Özellikle, koordinasyon, çağrı ve dağıtım merkezlerine sağlanan vergi indirim ve destekleri, Belçika’yı yabancı yatırımlar için daha da cazip hale getirmiştir.

-Belçika Hükümeti, yabancı sermayeyi, istihdamı geliştirici bir unsur olarak düşünmekte ve teşvik etmektedir. (Yatırımcı ve İşveren Dostu Devlet Politikası)

-Dünyanın en gelişmiş pazar ekonomilerinden biri olması

-AB ülkeleri içerisinde en açık ekonomiye sahip ülkelerden biri olması

-Sermaye hareketlerindeki serbestlik

-Ülkenin çok kültürlü yapısı

-Yaşam kalitesi

-Tüketici güvenindeki iyileşme

Sonuç olarak; Belçika’nın uluslararası ekonomideki aktif rolü ve diğer Avrupa ülkelerine gerek fiziki, gerekse ekonomik anlamda iyi bir geçiş noktası olma özelliği, ülkeyi özellikle Avrupa’da yapılması planlanan faaliyetler açısından iyi bir partner konumuna taşımaktadır diyebiliriz.

Butun bu pozitif yanlarinin yaninda, durustce belirtmek zorundayiz ki; özellikle Belçika’daki işçilik maliyetlerinin yüksekliği ve ülkedeki nisbeten karmaşık bürokratik yapı, doğrudan yabancı yatırımlar açısından olumsuz faktörler olarak değerlendirilebilir.